CAMPAGNE

Vanuit verschillende hulpverleners, scholen, ouders en jongeren kwam de vraag iets te ontwikkelen voor jongeren in deze zware tijd. Voor hen is er veel veranderd afgelopen jaar. Ze moesten steeds meer vrijheden opgeven en dat dit effect geeft op welzijn staat als een paal boven water. Er is werk aan de winkel. 

 

THINK op school kreeg vanuit de gemeente de vraag te gaan ontwikkelen. Wat dat moest zijn was nog niet ingevuld. Dat het jongeren moest helpen om zich beter te voelen, om hulp durven te vragen en hen de juiste hulp moest bieden was het kader. 

 

Samen met Kunsteducatie Nederland en DWARS tv is toen Lockdown Open Up bedacht. Een programma waarbij alle leerlingen worden bereikt en bediend. Waarbij de mentor in de klas aan de slag kan met lesmateriaal. En met behulp van de ondersteuningsteams op de scholen goede zorg kan worden geboden die past bij de jongere. 

THINK op school is een maatwerk lessenreeks gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, met het 5G model als leidraad. In de lessen praten de leerlingen, onder begeleiding van een vaste en vertrouwde THINK trainer, over dingen die iedereen in het leven tegen kan komen. Leerlingen leren van en met elkaar dat je mag vallen en dan ook weer kan opstaan. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld, die in samenspraak met de docenten, ouders en leerlingen van tevoren zijn vastgesteld. Door de samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties houdt THINK continue vinger aan de pols en volgt ze wat er in de maatschappij speelt.

 

Doordat de lessen in de klas nu even geen doorgang kunnen vinden, is er gezocht naar manieren om met de klas in contact te blijven en te delen. Lockdown Open Up is een mooie manier om weer verbinding in de klas te maken en vast te houden.

Marieke Snel THINK op school
Marieke Snel
Nadia Laroes
Nadia Laroes
Linda van Riessen - Pijffers
Linda van Riessen - Pijffers

Het doel van Kunsteducatie Nederland is om iedereen in aanraking te laten komen met de veelzijdigheid van kunst en cultuur. Iedereen te laten ervaren dat cultuureducatie belangrijk is bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Talenten waarvan sommige leerlingen nog helemaal niet op de hoogte waren, kunnen ineens aangeboord worden. Misschien is een leerling slecht in taal, maar een kei in graffiti, dans of website-bouwen. Cultuur is een middel, maar soms ook een doel op zich. Daarom richten zij zich op leerlingen, studenten en docenten uit alle soorten, niveau’s en vormen van onderwijs.

Martijn Straathof
Martijn Straathof
Sil Loeters
Sil Loeters
Suzanne Ophoff
Suzanne Ophoff